Общи условия

Сайтът ostlabnizazdrave.com е собственост и е под управлението на  ЧЕРКЕЗОВ АТ ООД ,с Кортен обл.Сливен ,ул. Цвятко Радойнов №4  ,BG119638498 ,Веселин Вълев Черкезов
ЧЕРКЕЗОВ АТ ООД е независим член на Хербалайф.

Поместената в този сайт информация не може и не трябва да бъде използвана като основание за лечение или самолечение, както и за поставяне на диагнози от каквото и да било естество.  Поместената тук информация не цели да представи никакви здравни, терапевтични или медицински твърдения.
Здравословния живот и хранене не отменят нуждата от консултация с лекар и съответните медицински процедури.
Платформата не събира и не обработва никакви лични данни.
 

Посетете ни